Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda.

På tåget hem från en samling med rubriken  ”Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda; om konfaarbete. Bland deltagarna fanns ungdomsledare och pastorer från Frykerud, Skåre och Kristinehamn. Skåre Missionskyrka har ca 45 deltagare i höstens konfirmation, och har precis påbörjat sitt arbete med Vägens folk-materialet.

Jag talade om hur visionen om ett Vägens folk börjar med oss ledare. Det är ett sätt att leva. I närhet av Kristus. I ett liv nära honom. Hur det kan ta sig uttryck i gemenskap med oss själva, med Gud och med andra. Det är det liv Kristus bjuder oss alla till. När det lever i oss så kan vi bjuda fler till det livet. Där börjar Vägens folk.

Sedan gick jag igenom materialet och när vi kom till smågruppen så kom någon upp med ett bra förslag! Att när man går rundan i början av samlingen och pratar om veckan, låta varje deltagare få svara på veckans ”Bott och topp” – alltså det bästa och sämsta från veckan. En bra rutin för rundan i gruppen!

Mot slutet av förmiddagen hann vi igenom åtta kännetecken för en smågruppsledare hos Vägens folk, och talade kring hur man behöver involvera sitt team kring dessa frågor. Det blev två korta timmar, men gruppen fortsatte samtalet på eftermiddagen för att tala om fortsatt nätverkande kring dessa viktiga frågor. Jag fick många goda samtal, och man blir så inspirerad av att möta människor som tar en dag till att fördjupa perspektiven kring ett lärjungaskapande bland unga människor idag.

Jag berättade om vår inspiratör inom pedagogik Thomas H Groome, och vill avsluta med ett citat av honom, som säger något om vidden och bredden av uppdraget att dela evangeliet till allt och alla: “Gud vill det bästa av allt för alla, i alla tider, och en omsorg om sin skapelse. Han vill att alla människor ska leva i glädje, av tro, hopp och kärlek, med fred och rättvisa, med nåd och omsorg om andra och med ett liv i helhet för att uppfylla våra hjärtans djupaste behov. Guds vilja kan summeras i att ge livet i dess fullhet till alla.”