Missionsresa Hjortensbergskyrkan Nyköping

I Hjortensbergskyrkan i Nyköping har man under de senaste åren arbetat med Vägens folk som konfirmationsmaterial. Om konfirmationen skriver man bl a:

I konfirmationsgruppen får du lära dig mer om kristen tro och vad det står i Bibeln, men också diskutera frågor om kärlek och relationer, global rättvisa, meningen med livet och mycket, mycket mer. Konfirmationsåret är en chans för dig som åttondeklassare att fundera över vad du tror på, ställa frågor, pröva och lära dig mer och dig själv, dina värderingar och ett liv med Gud.

Vi använder oss av boken Vägens Folk, men även bibeln och andra kreativa uttryck får utrymme utifrån gruppens intressen. Året som konfirmand brukar rymma övernattningar i kyrkan och även ett läger tillsammans med andra konfirmander eller en studieresa.

Missionsresa till Estland

I maj 2015 åkte konfirmanderna från Hjortensbergskyrkan i Nyköping till Pärnu i Estland.

En av de ansvariga ledarna, pastor Andreas Holm, berättar om erfarenheterna:
“Vi besökte missionsorganisationen Shaloms arbete. Resan innebar bl a besök på deras missionsbåt Jenny Kruse, två dagar på Barnens hus, sång på äldreboende, estniskt morsdagsfirande och ungdomsgudstjänst. Vilken glädje det var för oss ledare att se alla sju konfirmanderna växa genom upplevelser dem aldrig haft innan. Hur Gud fick använde deras gåvor och de kände hur “det lilla dem gjorde” ändå fick betydelse. Kan varmt rekommendera andra att ta med sina grupper på liknande resor.”

Se film från resan:

Konfirmationssatsning i Equmeniakyrkan Region Syd

Equmenia Syd gör tillsammans med Equmeniakyrkan Region Syd en satsning på konfirmation med start i höst. De kallar detta för Konfas och har ett upplägg över flera år.

Jag var idag inbjuden för att tala om Vägens folk-materialet som konfirmationsmaterial och sedan Actionmaterialet som fortsättning för de tre åren efter konfirmationens slut.

De har ett intressant tänk för lokal och regional samverkan, och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av Konfas!

Läs mer om Konfas här.
Läs också Regionala kyrkoledarens post om samlingen här.

Här berättar Joakim Stenmo, regionsamordnare i Equmenia Syd, om deras satsning på Konfas:

Vad fick er att satsa på Konfas?
Vi kände att det fanns en längtan efter ett fungerande konfirmationsarbete men att många församlingar brottades med att man hade svårt att få ihop tillräckligt stora grupper. Istället åkte många tonåringar iväg på konfaläger i andra delar av landet.

Vad drömmer ni om?
På sikt drömmer vi om att Konfas skall få genomslag i många församlingar i regionen och kan bli ett sätt där tonåringarna lär känna sin hemförsamling och samtidigt får ett stort kontaktnät i regionen. De får bra undervisning, uppleva lite olika gudstjänstkultur och har roligt!

Berätta lite om upplägget!
Basen i Konfas är läsningen i församlingen. Detta kompletteras med tre helger under höst, vinter och vår samt en veckas läger på sommaren. Dessa träffar är gemensamma för alla konfirmander i regionen och alla går igenom boken i samma ordning och takt. Helgerna har olika teman som Bibeln, mission och miljö. Efter konfirmationen kan man fortsätta ytterligare tre år. Då bjuds man in till de gemensamma träffarna där man har egna lektioner och får agera faddrar till konfirmanderna. För ledarna blir det förhoppningsvis en avlastning med Konfas. Det finns andra att dela erfarenheter med och under de gemensamma träffarna finns det massor av specialkompetens att utnyttja!

På vilka sätt kommer ni att använda Vägens folk och Actionmaterialet?
Vägens folk kommer att användas i konfaläsningen. Det är bestämt vilka kapitel som man läser i hemförsamlingen och vilka som tas gemensamt på helgerna och lägret. Action blir den naturliga fortsättningen för de som går år 2-4. De kan känna igen sig i upplägget men utmanas lite mer i praktiska uppgifter.Uppdateringsarbetet fortsätter!

Som vi tidigare skrivit om i bloggen, så genomför Skander Kurtin och jag en omfattande revidering av Vägens folk.
Uppdateringen handlar främst om att vi under de senaste åren i kontakt med användare av materialet, sett flera pedagogiska utmaningar.

När deltagaren ska ta steg i sitt eget liv utifrån undervisningen, så vill vi underlätta detta ytterligare. Därför gör vi om det vi idag kallar för Vägens frågor och Vägens utmaningar, och gör om det till en sorts övning som öppnar upp för fler alternativ för deltagaren.

På så vis kommer materialet att bli öppnare för alla, både för den som inte har en tro, för den som tvivlar och för den som har en tro.

De senaste dagarna har Skander Kurtin och jag suttit och arbetat med uppdateringen. Vi kommer att fortsätta med detta under hösten, och har som ambition att komma med uppdateringen av materialet under 2016.Församlingspedagogik för Diakonstudenter

Denna vår har jag fått förmånen att hålla kursen i församlingspedagogik för Diakonstuderande på Bromma folkhögskola. Under tre dagar så går vi igenom religionspedagogen Thomas Groomes pedagogiska vision.

Studenterna har genom grupparbeten bl a fått pröva Groomes idéer i olika tänkta målgrupper: bland barn och unga, flyktingarbeten, föräldramöten och möten med andra kulturer.

Idag har jag gett exempel på hur jag inspirerats av Groome genom Equmenias Växa i tro-plan, Vägens folk och Action.

Föredraget om Vägens folk var ungefär detsamma som Skander och jag höll i höstas tillsammans med Thomas Groome.
Se föredraget här: