Föredrag på Öckerö

Ute bland öarna i Göteborgs norra skärgård har församlingarna ett förtroende i bygden. Det visar sig inte minst genom ett stort intresse för konfirmation. Grupperna är stora och många ungdomar väljer att konfirmera sig i frikyrkan. Öckerö har både vanlig konfirmation och hockey-konfa.

Inför höstens konfirmation så har fyra församlingar bestämt sig för Vägens folk som metod: Öckerö Missionsförsamling, Öckerö Pingstförsamling, Hönö Missionsförsamling och Hönö Pingstförsamling.

Jag mötte dem idag i ett konferensrum med en fantastisk utsikt över havet. De var alla pastorer och ledare med mycket erfarenhet av att undervisa för målgruppen 14-15 år. Vi gick igenom upplägget som vanligt och jämförde vår vision kring undervisning med deras erfarenhet av tidigare arbete.

Vi landade i ett intressant samtal kring smågruppen. Vårt så tydligt förflyttade fokus från katederundervisningen till en process som i stor grad handlar om smågruppen, är en aha-upplevelse för många. Det är där utvecklingen hos deltagaren i stor grad sker. Därför blir behovet av mogna ledare så viktigt. Mognad sitter inte i ålder. Det sitter i förmågan att ge plats för andra.

Vi talade också om hur undervisningen, tilltalet, kan användas till att bjuda in ”gäster” från församlingen. Exempelvis under tema Tillbedjan, så kan man bjuda in en lovsångsledare eller förebedjare. Eller under tema Vetenskap, så kan någon som forskar eller på annat sätt lever i vetenskapens värld dela sin hållning runt tro och vetenskap. Vi rekommenderar ändå att utgå ifrån bokens undervisning, men utveckla det åt sitt håll.