Fritidsgården Basement

I den lilla pingstförsamlingen i Skattkärr utanför Karlstad så vill man satsa på att nå ut till ungdomar på orten. Därför beslöt man sig för ungefär två år sedan att bygga om hela nedervåningen i kyrkan och göra om dem till ungdomslokaler. De stod klara i december 2012. De har sedan tidigare använt vårt material “Vägens folk” och ville låta Mattias Källs bilder från boken vara med och sätta sin prägel på lokalen. Mattias gav sin tillåtelse till att använda bilderna och lokalen blev fantastiskt fin och är mycket uppskattad! (se bilder nedan)

Fritidsgården heter Basement och möter i snitt 45 ungdomar i veckan genom tjejkvällar, ungdomskvällar med häng, fika, andakter, osv.

Visionen för arbetet är: “Vi vill skapa en trygg och säker plats för ungdomar i Skattkärr. En plats där de får känna sig älskade, uppskattade och sedda för den dom är”

Värderingar: Vi på Basement vill att alla ska få känna sig sedda, uppskattade och älskade! Vi önskar att fritidsgården ska få bli ett ställe där man känner sig välkommen, trygg och där man kan få vara den man är. Fritidsgården bygger på en kristen grund och kristna värderingar.

Läs mer om Fritidsgården Basement