Inlägg i kategorin: ”Bilda”

Thomas H Groome kommer till Sverige!

Groome

Vi är väldigt glada över att den religionspedagog som påverkat arbetet med Vägens folk mest kommer till Sverige!
Thomas Groome har en pedagogisk vision för kyrkans teologiska arbete. Det vi särskilt uppskattar och tagit fasta på är Groomes kärlek till Kristus och på samma gång stora respekt för deltagarens egna lärprocess.

Kom och lyssna till Groomes mycket intressanta perspektiv kring teologi och lärande i församling.

Tema: Att undervisa och vägleda unga till ett kristet liv.
Thomas Groome föreläser på förmiddagen. Efter lunch talar  Skander Kurtin och Magnus Sternegård om sin bok “Vägens folk – en resa genom kristen tro” som ett exempel på en svensk tillämpning av Groomes pedagogik bland unga.

Dag: Onsdag 14 maj kl 9.00–15.00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Kontaktpersoner: Magnus Sternegård och Solveig Westerbom

Avgift: 400 kr inkl lunch och fika

Anmälan: Anmäl dig här

Läs mer om Groomes besök: http://www.bilda.nu/sv/Snabbval/BKF/Aktuellt/Thomas-H-Groome-besoker-Sverige-i-var/

http://bilda.nu/groome2014

Välkomna!

Ps. Föredraget kommer att websändas via bambuser.com så för dig som inte kan närvara på plats så kan samlingen följas live på webben eller ses i efterhand. Ds.

Som uppladdning – här är några intressanta föredrag och samtal med Thomas Groome:

Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda.

På tåget hem från en samling med rubriken  ”Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda; om konfaarbete. Bland deltagarna fanns ungdomsledare och pastorer från Frykerud, Skåre och Kristinehamn. Skåre Missionskyrka har ca 45 deltagare i höstens konfirmation, och har precis påbörjat sitt arbete med Vägens folk-materialet.

Jag talade om hur visionen om ett Vägens folk börjar med oss ledare. Det är ett sätt att leva. I närhet av Kristus. I ett liv nära honom. Hur det kan ta sig uttryck i gemenskap med oss själva, med Gud och med andra. Det är det liv Kristus bjuder oss alla till. När det lever i oss så kan vi bjuda fler till det livet. Där börjar Vägens folk.

Sedan gick jag igenom materialet och när vi kom till smågruppen så kom någon upp med ett bra förslag! Att när man går rundan i början av samlingen och pratar om veckan, låta varje deltagare få svara på veckans ”Bott och topp” – alltså det bästa och sämsta från veckan. En bra rutin för rundan i gruppen!

Mot slutet av förmiddagen hann vi igenom åtta kännetecken för en smågruppsledare hos Vägens folk, och talade kring hur man behöver involvera sitt team kring dessa frågor. Det blev två korta timmar, men gruppen fortsatte samtalet på eftermiddagen för att tala om fortsatt nätverkande kring dessa viktiga frågor. Jag fick många goda samtal, och man blir så inspirerad av att möta människor som tar en dag till att fördjupa perspektiven kring ett lärjungaskapande bland unga människor idag.

Jag berättade om vår inspiratör inom pedagogik Thomas H Groome, och vill avsluta med ett citat av honom, som säger något om vidden och bredden av uppdraget att dela evangeliet till allt och alla: “Gud vill det bästa av allt för alla, i alla tider, och en omsorg om sin skapelse. Han vill att alla människor ska leva i glädje, av tro, hopp och kärlek, med fred och rättvisa, med nåd och omsorg om andra och med ett liv i helhet för att uppfylla våra hjärtans djupaste behov. Guds vilja kan summeras i att ge livet i dess fullhet till alla.”

Föredrag på Öckerö

Ute bland öarna i Göteborgs norra skärgård har församlingarna ett förtroende i bygden. Det visar sig inte minst genom ett stort intresse för konfirmation. Grupperna är stora och många ungdomar väljer att konfirmera sig i frikyrkan. Öckerö har både vanlig konfirmation och hockey-konfa.

Inför höstens konfirmation så har fyra församlingar bestämt sig för Vägens folk som metod: Öckerö Missionsförsamling, Öckerö Pingstförsamling, Hönö Missionsförsamling och Hönö Pingstförsamling.

Jag mötte dem idag i ett konferensrum med en fantastisk utsikt över havet. De var alla pastorer och ledare med mycket erfarenhet av att undervisa för målgruppen 14-15 år. Vi gick igenom upplägget som vanligt och jämförde vår vision kring undervisning med deras erfarenhet av tidigare arbete.

Vi landade i ett intressant samtal kring smågruppen. Vårt så tydligt förflyttade fokus från katederundervisningen till en process som i stor grad handlar om smågruppen, är en aha-upplevelse för många. Det är där utvecklingen hos deltagaren i stor grad sker. Därför blir behovet av mogna ledare så viktigt. Mognad sitter inte i ålder. Det sitter i förmågan att ge plats för andra.

Vi talade också om hur undervisningen, tilltalet, kan användas till att bjuda in ”gäster” från församlingen. Exempelvis under tema Tillbedjan, så kan man bjuda in en lovsångsledare eller förebedjare. Eller under tema Vetenskap, så kan någon som forskar eller på annat sätt lever i vetenskapens värld dela sin hållning runt tro och vetenskap. Vi rekommenderar ändå att utgå ifrån bokens undervisning, men utveckla det åt sitt håll.

Föredrag i Linköpings Missionskyrka

  • P Skrivet 30 augusti 2012 kl 22:55 av
  • d Kommentering avstängd
  • Kategorier: Bilda, föredrag

Ungdomspastor Fredrik Rydell i Linköpings Missionskyrka ringde mig för någon vecka sedan, och önskade en samling runt Vägens folk-materialet. De hade bestämt sig för att pröva att utgå ifrån Vägens folk tillsammans med sina konfirmander i höst. Idag tog jag tåget till Linköping för att möta Fredrik och ett antal pastorer och ungdomsledare från församlingar runt Linköping. Det var bl a Rimforsa Missionsförsamling, Johanneskyrkan i Linköping och Hjortenbergskyrkan i Nyköping. De planerade alla för Vägens folk utifrån sina lokala förutsättningar.

Jag delade visionen kring Vägens folk, vad som fick oss att börja och vad som ledde oss fram till vårt pedagogiska och teologiska tänk. Sedan talade vi kring styrkan av att följa vår tänkta struktur, för att ge deltagarna den bästa möjligheten att förstå hur varje tema hänger samman och den röda tråden genom Bibeln.

Några frågor berördes lite extra:

Styrkan med att vila i en tänkt struktur.
Föräldrakontakten – hur viktigt det är att vara tydlig och bygga förtroende med deltagarnas föräldrar.
Avslutningen av läsåret – att våga göra den till något annat än redovisning / uppvisning. Att istället ha fokus på undervisningen och göra en god summering av den resa man varit med om under året.
Missionsresan – hur den kan ske i liten eller stor skala. Hur man kan tänka att uttrycket kan växa över tid. Man behöver inte göra en resa första året, utan man kan börja i det lilla. Det viktiga är att låta deltagarna göra erfarenheten av att de kan vara med och bidra!
Smågruppsledaren – en utmaning och en stor möjlighet. Att man bör välja mogna ledare som kan ge plats för deltagarna och på samma gång vägleda dem genom den struktur Vägens folk föreslår.

Det var en givande och fin kväll – tack till er som var med!