Inlägg i kategorin: ”deltagarboken”

Uppdateringsarbetet fortsätter!

Som vi tidigare skrivit om i bloggen, så genomför Skander Kurtin och jag en omfattande revidering av Vägens folk.
Uppdateringen handlar främst om att vi under de senaste åren i kontakt med användare av materialet, sett flera pedagogiska utmaningar.

När deltagaren ska ta steg i sitt eget liv utifrån undervisningen, så vill vi underlätta detta ytterligare. Därför gör vi om det vi idag kallar för Vägens frågor och Vägens utmaningar, och gör om det till en sorts övning som öppnar upp för fler alternativ för deltagaren.

På så vis kommer materialet att bli öppnare för alla, både för den som inte har en tro, för den som tvivlar och för den som har en tro.

De senaste dagarna har Skander Kurtin och jag suttit och arbetat med uppdateringen. Vi kommer att fortsätta med detta under hösten, och har som ambition att komma med uppdateringen av materialet under 2016.Församlingspedagogik för Diakonstudenter

Denna vår har jag fått förmånen att hålla kursen i församlingspedagogik för Diakonstuderande på Bromma folkhögskola. Under tre dagar så går vi igenom religionspedagogen Thomas Groomes pedagogiska vision.

Studenterna har genom grupparbeten bl a fått pröva Groomes idéer i olika tänkta målgrupper: bland barn och unga, flyktingarbeten, föräldramöten och möten med andra kulturer.

Idag har jag gett exempel på hur jag inspirerats av Groome genom Equmenias Växa i tro-plan, Vägens folk och Action.

Föredraget om Vägens folk var ungefär detsamma som Skander och jag höll i höstas tillsammans med Thomas Groome.
Se föredraget här:
Reviderad version av Vägens folk

Idag har Skander Kurtin och jag mötts i Stockholm för att tala oss samman kring uppdateringen av Vägens folk materialet. Vi har i en tidigare bloggpost berättat om vilken typ av uppdatering vi planerar, och nu har vi bestämt en tidsplan för detta. Inför hösten 2015 kommer en reviderad version som kommer att förenkla tillämpningen av undervisningen i gruppen. Vi tror att detta kommer att göra stor skillnad för undervisningens mål: Att få deltagaren att reflektera, bearbeta och ta beslut i relation till undervisningens tema.

Har du frågor eller önskemål inför kommande uppdatering?
Kontakta oss gärna!

Vi fick precis veta av vårt förlag att den fjärde upplagan är helt slutsåld efter en slukande åtgång under Bokmässan i Göteborg. Vi är glada över att materialet är uppskattat och idag används av en stor bredd av Sveriges samfund och kyrkor. Förlaget låter meddela att de per omgående kommer att trycka en ny laddning böcker. Har ni frågor kring detta, kontakta Marcus Förlag.

Undervisning om sexualitet

Björn Cedersjö arbetar som direktor i Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle hos Sveriges Kristna Råd.
Han är sedan tidigare teologie doktor och arbetat som lektor i etik vid Örebro Teologiska Högskola.

Under Almedalsveckan medverkade Björn vid ett seminarium med rubriken Den offentliga sexualiteten och det beskrevs på följande vis:

“Vår sexualitet tillhör det allra mest privata men blir samtidigt allt mer offentligt. Ingen kan värja sig för löpsedlarna, reklamkampanjerna, tv-programmen och nätets sajter som basunerar ut att den enskilda människans sexliv är allas angelägenhet. Den som försöker göra motstånd riskerar att bli stämplad som pryd, hämmad och gammeldags. Närmar vi oss en gräns när vällust övergår i obehag? Hur hjälper vi våra barn och ungdomar till en sund och ansvarstagande syn på sexualitet?”

I seminariet nämndes Vägens folk som ett gott exempel på undervisningsmaterial kring sexualitet, och jag ställde därför några frågor till Björn – här kommer hans svar!

Magnus: Vad ser du som utmaningar i undervisning bland unga kring sexualitet?
Björn: Jag tänker att en stor utmaning är att låta sexualiteten uppfattas som en del av samlevnadsundervisningen som så tydligt handlar om relationer människor emellan. Det handlar samtidigt om att fundera kring hur sexualitet hänger samman med självbild och rollförväntningar. Man behöver också prata om olika former av sexuell läggning och variationer.

M: Vad är viktigt att säga kring Gud och sexualitet?
B: Gud har skapat oss människor som sexuella personer och sexualiteten är därmed en naturlig del av att vara människa. Det som är mänskligt ska bejakas. Samtidigt vet vi att allt mänskligt också kan missbrukas.

M: Vad ser du som styrkor i Vägens folk materialets tema om sexualitet?
B: Avnittet kommer tidigt i boken och det är bra eftersom det är en viktig fundering för de allra flesta (inte bara i den åldern). Texten lyfter fram ett bibelsammanhang som bejakar sexuell glädje. Den öppnar en dörr för fortsatta samtal.

Tack Björn för dina uppmuntrande ord kring det viktiga temat sexualitet. Vi får en del frågor kring varför temat kommer så tidigt, och vi delar Björns hållning. Det är en central del av att vara människa. De första kapitlen i boken tar utgångspunkt ifrån det som är gemensamt för alla människor.

Har ni frågor vidare kring hur man kan undervisa om sexualitet på ett bra sätt genom Vägens folk? Hör av er till oss!