Inlägg i kategorin: ”deltagarboken”

Thomas Groome och Vägens folk

Idag har Skander och jag mött vår förebild i Religionspedagogik dr. Thomas Groome och delat seminariedag under rubriken “Att undervisa och vägleda unga till ett kristet liv”. Groome talade utifrån sin pedagogiska och teologiska vision för lärande, och vi delade hur vi i praktiken inspirerats av Groome vid arbetet med Vägens folk materialet. Groome är en fantastisk föreläsare och pedagog som lever som han lär.

Se seminariedagen i sin helhet på bambuser.com/channel/bryntemedia 
eller på denna Youtube-kanal för RPI-nätverket.

Groome avslutade dagen med att säga:
“I want to congratulate Magnus and Skander for it´s wonderful work! It´s so flattering that they have drawn upon my work and being formed by it. So it´s a great blessing on my life when I come this far from home and find somebody who has read my work and put it to work in a creative and effective way. So congratulations and blessings, I hope it will be a great success!”

Uppdatering av Vägens folk

Idag har Skander Kurtin och jag haft en heldag i Göteborg.
Vi har planerat för den uppdatering av Vägens folk deltagarbok som vi under en längre tid sett att vi vill göra.
Det handlar om att vi vill utveckla det som händer efter undervisningen, de delar som vi kallar Vägens frågor och Vägens utmaningar. Vi har i samtal med ledare och genom egna erfarenheter sett hur dessa delar behöver förankras tydligare i ungas liv och implementeras genom att omformas till övningar.

1) Vi ser över varje inledande övning så att de tydligare följer vår pedagogiska idé.
2) Vi går igenom berättelsen och utvecklar den vid behov.
3) Vi gör en tydligare återkoppling till berättelsen.
4) Efter detta kommer ett antal mindre övningar som hamnar under de tidigare rubrikerna Älska dig själv, Älska Gud, Älska människor.

Målet är att deltagaren på ett mer kreativt och dynamiskt sätt än tidigare ska kliva in i berättelsen och genom övningar koppla an till den i sitt eget liv.

Vi håller er uppdaterade via bloggen hur arbetet fortsätter!

Andra upplagan till tryckeriet!

Som vi berättat i en tidigare bloggpost så har vi under ett par månaders tid arbetat med en uppdatering av deltagarboken.
Efter de senaste dagarnas finputsning av formgivare Mattias Käll och Marcus Pollack på vårt bokförlag, så skickades boken för tryck idag. Tack alla ni som på olika sätt bidragit med konstruktiv kritik, förslag på utveckling av övningar och texter, idéer och andra infallsvinklar. Allt har tillsammans gjort att den nya versionen har fått ett ordentligt lyft!

Om allt går som det ska så kommer de nytryckta böckerna till Marcus Förlags lager i Örebro den 21/6. Man kan naturligtvis förhandsbeställa den nya utgåvan redan idag genom att skicka ett mail till info@marcusforlag.se

Här kan ni se några uppslag som är helt nya:

Samling i Skövde

Vägens folk-turnén fortsätter.
Senaste stoppet var ikväll i Skövde, hos missionsförsamlingen Immanuelkyrkan. Ulricehamns missionsförsamling, Hjo Missionskyrka och Götene missionskyrka var också representerade på vår samling. Vi gick som vanligt igenom materialets pedagogik, struktur och teologi. Vi pratade även om gruppdynamik, ledarträning, ledarrekrytering samt de olika rollerna i ledarteamet.

Det var väldigt framträdande att pastorerna och ledarna på träffen brinner för ungdomar och längtan efter att på ett handfast sätt kommunicera kristen tro till de ungdomar man möter. Många goda idéer delades under kvällen kring hur man kan göra leva ut kristen tro på ett praktiskt sätt tillsammans med unga. Många goda exempel av ”änglahyss”, dvs. goda och villkorlöst kärlekfulla handlingar. Det kan vara att plocka skräp på torget tillsammans med ungdomarna i församlingen , sätta klisterlappar på mjölkpaket i butiken med ett budskap – ”du vet väl om att du är värdefull”, eller bjuda på kakor på äldreboenden.

Det fanns också en längtan efter att hitta flera goda exempel på ”änglahyss”, som kan utmana både deltagarna och församlingen att göra gott. Daniel Demming i Immanuelkyrkan planerar att anordna en grillfest tillsammans med konfirmanderna för ensamkommande flyktingbarn i deras närområde. En annan god idé som kom upp under kvällen, var att ha en form av anslagstavla för nya, utmanande och kreativa ”änglahyss”. Det vill vi gärna ge plats för här på vagensfolk.se. Så om du har något gott exempel på ett ”änglahyss” som ni har gjort i er församling kontakta oss gärna så presenterar vi det på vagensfolk.se.