Inlägg i kategorin: ”föredrag”

Konfirmationssatsning i Equmeniakyrkan Region Syd

Equmenia Syd gör tillsammans med Equmeniakyrkan Region Syd en satsning på konfirmation med start i höst. De kallar detta för Konfas och har ett upplägg över flera år.

Jag var idag inbjuden för att tala om Vägens folk-materialet som konfirmationsmaterial och sedan Actionmaterialet som fortsättning för de tre åren efter konfirmationens slut.

De har ett intressant tänk för lokal och regional samverkan, och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av Konfas!

Läs mer om Konfas här.
Läs också Regionala kyrkoledarens post om samlingen här.

Här berättar Joakim Stenmo, regionsamordnare i Equmenia Syd, om deras satsning på Konfas:

Vad fick er att satsa på Konfas?
Vi kände att det fanns en längtan efter ett fungerande konfirmationsarbete men att många församlingar brottades med att man hade svårt att få ihop tillräckligt stora grupper. Istället åkte många tonåringar iväg på konfaläger i andra delar av landet.

Vad drömmer ni om?
På sikt drömmer vi om att Konfas skall få genomslag i många församlingar i regionen och kan bli ett sätt där tonåringarna lär känna sin hemförsamling och samtidigt får ett stort kontaktnät i regionen. De får bra undervisning, uppleva lite olika gudstjänstkultur och har roligt!

Berätta lite om upplägget!
Basen i Konfas är läsningen i församlingen. Detta kompletteras med tre helger under höst, vinter och vår samt en veckas läger på sommaren. Dessa träffar är gemensamma för alla konfirmander i regionen och alla går igenom boken i samma ordning och takt. Helgerna har olika teman som Bibeln, mission och miljö. Efter konfirmationen kan man fortsätta ytterligare tre år. Då bjuds man in till de gemensamma träffarna där man har egna lektioner och får agera faddrar till konfirmanderna. För ledarna blir det förhoppningsvis en avlastning med Konfas. Det finns andra att dela erfarenheter med och under de gemensamma träffarna finns det massor av specialkompetens att utnyttja!

På vilka sätt kommer ni att använda Vägens folk och Actionmaterialet?
Vägens folk kommer att användas i konfaläsningen. Det är bestämt vilka kapitel som man läser i hemförsamlingen och vilka som tas gemensamt på helgerna och lägret. Action blir den naturliga fortsättningen för de som går år 2-4. De kan känna igen sig i upplägget men utmanas lite mer i praktiska uppgifter.Församlingspedagogik för Diakonstudenter

Denna vår har jag fått förmånen att hålla kursen i församlingspedagogik för Diakonstuderande på Bromma folkhögskola. Under tre dagar så går vi igenom religionspedagogen Thomas Groomes pedagogiska vision.

Studenterna har genom grupparbeten bl a fått pröva Groomes idéer i olika tänkta målgrupper: bland barn och unga, flyktingarbeten, föräldramöten och möten med andra kulturer.

Idag har jag gett exempel på hur jag inspirerats av Groome genom Equmenias Växa i tro-plan, Vägens folk och Action.

Föredraget om Vägens folk var ungefär detsamma som Skander och jag höll i höstas tillsammans med Thomas Groome.
Se föredraget här:
Undervisning om sexualitet

Björn Cedersjö arbetar som direktor i Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle hos Sveriges Kristna Råd.
Han är sedan tidigare teologie doktor och arbetat som lektor i etik vid Örebro Teologiska Högskola.

Under Almedalsveckan medverkade Björn vid ett seminarium med rubriken Den offentliga sexualiteten och det beskrevs på följande vis:

“Vår sexualitet tillhör det allra mest privata men blir samtidigt allt mer offentligt. Ingen kan värja sig för löpsedlarna, reklamkampanjerna, tv-programmen och nätets sajter som basunerar ut att den enskilda människans sexliv är allas angelägenhet. Den som försöker göra motstånd riskerar att bli stämplad som pryd, hämmad och gammeldags. Närmar vi oss en gräns när vällust övergår i obehag? Hur hjälper vi våra barn och ungdomar till en sund och ansvarstagande syn på sexualitet?”

I seminariet nämndes Vägens folk som ett gott exempel på undervisningsmaterial kring sexualitet, och jag ställde därför några frågor till Björn – här kommer hans svar!

Magnus: Vad ser du som utmaningar i undervisning bland unga kring sexualitet?
Björn: Jag tänker att en stor utmaning är att låta sexualiteten uppfattas som en del av samlevnadsundervisningen som så tydligt handlar om relationer människor emellan. Det handlar samtidigt om att fundera kring hur sexualitet hänger samman med självbild och rollförväntningar. Man behöver också prata om olika former av sexuell läggning och variationer.

M: Vad är viktigt att säga kring Gud och sexualitet?
B: Gud har skapat oss människor som sexuella personer och sexualiteten är därmed en naturlig del av att vara människa. Det som är mänskligt ska bejakas. Samtidigt vet vi att allt mänskligt också kan missbrukas.

M: Vad ser du som styrkor i Vägens folk materialets tema om sexualitet?
B: Avnittet kommer tidigt i boken och det är bra eftersom det är en viktig fundering för de allra flesta (inte bara i den åldern). Texten lyfter fram ett bibelsammanhang som bejakar sexuell glädje. Den öppnar en dörr för fortsatta samtal.

Tack Björn för dina uppmuntrande ord kring det viktiga temat sexualitet. Vi får en del frågor kring varför temat kommer så tidigt, och vi delar Björns hållning. Det är en central del av att vara människa. De första kapitlen i boken tar utgångspunkt ifrån det som är gemensamt för alla människor.

Har ni frågor vidare kring hur man kan undervisa om sexualitet på ett bra sätt genom Vägens folk? Hör av er till oss!

Kristendomsskolan Sjövik

Idag har jag besökt ett ledarteam som ansvarar för undervisningen under sommarens Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola, Dalarna.  De samlar ca 120 tonåringar från hela landet, fördelade på fyra årskurser. Det speciella med deras upplägg är att undervisningen sker under fyra år enligt följande upplägg:

Åk I – Grunderna i den kristna tron.
Åk II – Fördjupning i kristen tro, med fokus på Nya Testamentet.
(Åk II börjar den som gått ut åk 8 eller är äldre samt redan gått en kristendomsskola/konfirmationsundervisning)Åk III – Ytterligare fördjupning i kristen tro, med fokus på Gamla Testamentet.
Åk IV – Lärjungaskap, drama och musik.

Under de senaste åren så har de använt Vägens folk i undervisningen.

Åk II:  ”TRONS RESA” i materialet, alltså kap 10-19.
Åk III: “MIN RESA” i materialet, alltså kap 1-9

Jag var där för att gå igenom grundtänket kring Vägens folk och den pedagogiska idé som går genom lektionerna och över våra 28 teman.

Läs mer om Sjöviks Kristendomsskola här och här kan du ta del av sommarens folder.

Några bilder från tidigare somrar på Sjövik: