Inlägg i kategorin: ”församling”

Konfirmationssatsning i Equmeniakyrkan Region Syd

Equmenia Syd gör tillsammans med Equmeniakyrkan Region Syd en satsning på konfirmation med start i höst. De kallar detta för Konfas och har ett upplägg över flera år.

Jag var idag inbjuden för att tala om Vägens folk-materialet som konfirmationsmaterial och sedan Actionmaterialet som fortsättning för de tre åren efter konfirmationens slut.

De har ett intressant tänk för lokal och regional samverkan, och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av Konfas!

Läs mer om Konfas här.
Läs också Regionala kyrkoledarens post om samlingen här.

Här berättar Joakim Stenmo, regionsamordnare i Equmenia Syd, om deras satsning på Konfas:

Vad fick er att satsa på Konfas?
Vi kände att det fanns en längtan efter ett fungerande konfirmationsarbete men att många församlingar brottades med att man hade svårt att få ihop tillräckligt stora grupper. Istället åkte många tonåringar iväg på konfaläger i andra delar av landet.

Vad drömmer ni om?
På sikt drömmer vi om att Konfas skall få genomslag i många församlingar i regionen och kan bli ett sätt där tonåringarna lär känna sin hemförsamling och samtidigt får ett stort kontaktnät i regionen. De får bra undervisning, uppleva lite olika gudstjänstkultur och har roligt!

Berätta lite om upplägget!
Basen i Konfas är läsningen i församlingen. Detta kompletteras med tre helger under höst, vinter och vår samt en veckas läger på sommaren. Dessa träffar är gemensamma för alla konfirmander i regionen och alla går igenom boken i samma ordning och takt. Helgerna har olika teman som Bibeln, mission och miljö. Efter konfirmationen kan man fortsätta ytterligare tre år. Då bjuds man in till de gemensamma träffarna där man har egna lektioner och får agera faddrar till konfirmanderna. För ledarna blir det förhoppningsvis en avlastning med Konfas. Det finns andra att dela erfarenheter med och under de gemensamma träffarna finns det massor av specialkompetens att utnyttja!

På vilka sätt kommer ni att använda Vägens folk och Actionmaterialet?
Vägens folk kommer att användas i konfaläsningen. Det är bestämt vilka kapitel som man läser i hemförsamlingen och vilka som tas gemensamt på helgerna och lägret. Action blir den naturliga fortsättningen för de som går år 2-4. De kan känna igen sig i upplägget men utmanas lite mer i praktiska uppgifter.Bibelskola för nya och gamla svenskar

Under en konferens i januari mötte jag Adam Harknäs som är pastor i Ekbackskyrkan i Vingåker. De har sedan tidigare använt Vägens folk i deras konfirmationsundervisning. Han berättade om hur de med hjälp av Vägens folk också hittat ett sätt att möta längtan i sin församling efter en bibelskola, både bland nya och gamla svenskar i församlingen.

I bibelskolan har jag använt Vägens folk mer fritt men utgått från ramen med bibliska personer och ämnen. Tanken med bibelskolan var att personer som går till vår kyrka och som fått uppehållstillstånd eller är asylsökande och som nyss blivit kristna skulle få en genomgång i kristen tro. Jag tänkte att det var en bra modell att göra en vandring genom Bibeln och samtidigt landa i olika ämnen.

I gruppen talade vi tre språk, svenska, engelska och persiska så det var en utmaning att förstå varandra och för mig att göra mig förstådd. Jag växlade mellan engelska och svenska och fick hjälp med persiskan av andra. Bonusen var att de som inte hade svenska som modersmål fick lära sig många nya svenska ord. Vi träffades varannan torsdag kväll kl.19-21 med bibelskolan under ett år. De andra torsdagskvällarna träffades vi också och samtalade och bad om det som var aktuellt. För varje bibelskolekväll gjorde jag en Keynotepresentation.

Här finns några av församlingens presentationer att ladda ned:


Bibelskola Vägens folk (PDF)


Undervisning om dopet (PDF)

 

Konfirmation i Fiskebäcks Missionskyrka

Under förra veckan så kom det ut ett nytt församlingsblad från Fiskebäcks Missionskyrka. De är en av de församlingar som använt Vägens folk som konfirmationsmaterial under ett antal år. Här kan ni läsa den del som handlar om konfirmationen och där både deltagare, ledare och ungdomspastor Johanna Buller delar tankar och erfarenheter av sitt konfirmandarbete.Fritidsgården Basement

I den lilla pingstförsamlingen i Skattkärr utanför Karlstad så vill man satsa på att nå ut till ungdomar på orten. Därför beslöt man sig för ungefär två år sedan att bygga om hela nedervåningen i kyrkan och göra om dem till ungdomslokaler. De stod klara i december 2012. De har sedan tidigare använt vårt material “Vägens folk” och ville låta Mattias Källs bilder från boken vara med och sätta sin prägel på lokalen. Mattias gav sin tillåtelse till att använda bilderna och lokalen blev fantastiskt fin och är mycket uppskattad! (se bilder nedan)

Fritidsgården heter Basement och möter i snitt 45 ungdomar i veckan genom tjejkvällar, ungdomskvällar med häng, fika, andakter, osv.

Visionen för arbetet är: “Vi vill skapa en trygg och säker plats för ungdomar i Skattkärr. En plats där de får känna sig älskade, uppskattade och sedda för den dom är”

Värderingar: Vi på Basement vill att alla ska få känna sig sedda, uppskattade och älskade! Vi önskar att fritidsgården ska få bli ett ställe där man känner sig välkommen, trygg och där man kan få vara den man är. Fritidsgården bygger på en kristen grund och kristna värderingar.

Läs mer om Fritidsgården Basement