Inlägg i kategorin: ”kärlek”

Undervisning om sexualitet

Björn Cedersjö arbetar som direktor i Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle hos Sveriges Kristna Råd.
Han är sedan tidigare teologie doktor och arbetat som lektor i etik vid Örebro Teologiska Högskola.

Under Almedalsveckan medverkade Björn vid ett seminarium med rubriken Den offentliga sexualiteten och det beskrevs på följande vis:

“Vår sexualitet tillhör det allra mest privata men blir samtidigt allt mer offentligt. Ingen kan värja sig för löpsedlarna, reklamkampanjerna, tv-programmen och nätets sajter som basunerar ut att den enskilda människans sexliv är allas angelägenhet. Den som försöker göra motstånd riskerar att bli stämplad som pryd, hämmad och gammeldags. Närmar vi oss en gräns när vällust övergår i obehag? Hur hjälper vi våra barn och ungdomar till en sund och ansvarstagande syn på sexualitet?”

I seminariet nämndes Vägens folk som ett gott exempel på undervisningsmaterial kring sexualitet, och jag ställde därför några frågor till Björn – här kommer hans svar!

Magnus: Vad ser du som utmaningar i undervisning bland unga kring sexualitet?
Björn: Jag tänker att en stor utmaning är att låta sexualiteten uppfattas som en del av samlevnadsundervisningen som så tydligt handlar om relationer människor emellan. Det handlar samtidigt om att fundera kring hur sexualitet hänger samman med självbild och rollförväntningar. Man behöver också prata om olika former av sexuell läggning och variationer.

M: Vad är viktigt att säga kring Gud och sexualitet?
B: Gud har skapat oss människor som sexuella personer och sexualiteten är därmed en naturlig del av att vara människa. Det som är mänskligt ska bejakas. Samtidigt vet vi att allt mänskligt också kan missbrukas.

M: Vad ser du som styrkor i Vägens folk materialets tema om sexualitet?
B: Avnittet kommer tidigt i boken och det är bra eftersom det är en viktig fundering för de allra flesta (inte bara i den åldern). Texten lyfter fram ett bibelsammanhang som bejakar sexuell glädje. Den öppnar en dörr för fortsatta samtal.

Tack Björn för dina uppmuntrande ord kring det viktiga temat sexualitet. Vi får en del frågor kring varför temat kommer så tidigt, och vi delar Björns hållning. Det är en central del av att vara människa. De första kapitlen i boken tar utgångspunkt ifrån det som är gemensamt för alla människor.

Har ni frågor vidare kring hur man kan undervisa om sexualitet på ett bra sätt genom Vägens folk? Hör av er till oss!

Snart är julen här!

Idag är det den andra advent och vi tänder det andra ljuset. Om några veckor firar vi hur Gud sänder sin son Jesus som ett litet barn för att visa sin kärlek till oss och förkunna ett fri­dens budskap till hela världen.

Guds vilja är att varje människa ska få ett liv i fred och rättvisa, kärlek och hängivenhet, ett liv i tillit till Gud och kärlek till varandra. Det är vad Guds rike handlar om, och vad julens budskap är. Jesus kommer till oss med befrielse!

Men för många så är inte julen en tid av frid och gemenskap. Handeln lockar oss till att köpa en massa julklappar och vi stressar för att hinna städa, baka, fixa, greja … Fem­ton år i rad har försäljningen under julhandeln ökat och nya rekord väntas. Julens verkliga budskap är att Jesus kom till jorden. Köphetsen har inget med julen att göra. Se denna utmärkta film om Jesus och julens budskap av Advent Conspiracy.