Inlägg i kategorin: ”konfirmation”

Kristendomsskolan Sjövik

Idag har jag besökt ett ledarteam som ansvarar för undervisningen under sommarens Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola, Dalarna.  De samlar ca 120 tonåringar från hela landet, fördelade på fyra årskurser. Det speciella med deras upplägg är att undervisningen sker under fyra år enligt följande upplägg:

Åk I – Grunderna i den kristna tron.
Åk II – Fördjupning i kristen tro, med fokus på Nya Testamentet.
(Åk II börjar den som gått ut åk 8 eller är äldre samt redan gått en kristendomsskola/konfirmationsundervisning)Åk III – Ytterligare fördjupning i kristen tro, med fokus på Gamla Testamentet.
Åk IV – Lärjungaskap, drama och musik.

Under de senaste åren så har de använt Vägens folk i undervisningen.

Åk II:  ”TRONS RESA” i materialet, alltså kap 10-19.
Åk III: “MIN RESA” i materialet, alltså kap 1-9

Jag var där för att gå igenom grundtänket kring Vägens folk och den pedagogiska idé som går genom lektionerna och över våra 28 teman.

Läs mer om Sjöviks Kristendomsskola här och här kan du ta del av sommarens folder.

Några bilder från tidigare somrar på Sjövik:

Ny film om konfirmation i Göteborg

Nu har vi släppt en ny film om konfirmandverksamhet utifrån “Vägens folk”! Denna gång har vi följt Saronförsamlingens konfirmandgrupp och i synnerhet några deltagares erfarenheter.

Vid första intervjutillfället ställde vi frågor kring deras förväntningar på året och konfirmationen. Vid andra tillfället mötte vi den mot slutet av läsåret och ställde frågor kring vad de varit med om, om resan till Ukraina, om materialet och hur de tagit steg i tro.

Konfirmationsledardag i Fiskebäck

Fiskebäcks missionsförsamling har en lång tradition av konfirmationsarbete. De har sedan ett antal år tillbaka arbetat med olika former av upplägg och material för deras konfirmation. Inför hösten har församlingens ungdomspastor Johanna Buller valt att arbeta med vårt material Vägens folk.

Jag fick inbjudan att ha en heldag kring Vägens folk med alla konfirmandledare, och genomförde den under dagen i Fiskebäck.

Dagen indelades i tre huvuddelar:

1) Vår kallelse till Kristus
2) Vad är Vägens folk?
3) En samling med Vägens folk

På förmiddagen talade vi om vår kallelse till Kristus. Jag delade med mig om min egen livsresa och hur livets utmaningar fått forma mig till att mer och mer förstå vikten av att låta Kristus vara mitt riktmärke i livet. Därefter tog vi 30 min tyst bön med möjlighet att lägga fram vår egen kallelse att leva i kärlek till Kristus och året som ligger framför i församlingens konfirmationsarbete.

Efter lunch berättade jag om bakgrunden till hur materialet växte fram och hur det pedagogiska och teologiska upplägget är utformat. Vi avslutade dagen med att tillsammans med ledarna ha en regelrätt Vägens folk-lektion. Nedan kan ni se smågruppsövning (den som först träffar den andra med vattenpistolen vinner), hämtad från lektion 7.
Vi hade en fantastisk dag tillsammans och det var med glädje jag lämnade Fiskebäcks missionsförsamling. Det kändes verkligen som att ledarteamet har en kärlek till konfirmanderna, sin församling och Fiskebäck! / Skander

Se bild på instagram från samlingen.


Föräldramöte i Skårekyrkan

Skårekyrkan har ett stort konfirmandarbete utifrån Vägens folk. Jag bad Anna Bengtsson, pastor och ledare för deras konfirmation, att skriva några rader om var de just nu finns:
I Skårekyrkan, som ligger i Skåre knappa milen utanför Karlstad, har jag förmånen att få arbeta som pastor. Där möter jag varje vecka 31 härliga konfirmander. I år arbetar vi utifrån Vägens folk. Materialet tilltalar mig då jag tycker att det finns en tydlighet som dels finns i ett kronologiskt upplägg, men framför allt i en tydliga koppling till den enskilde som person och vad kristen tro kan ge för uttryck och konsekvenser i livet idag.

Majoriteten av våra konfirmander är inte församlingsbarn. En del av frågorna som finns till varje temakapitel kan vara lite svåra att ta rakt av, men då får man anpassa dem till gruppen. Det lilla ordet “om” tycker jag många gånger hjälper konfirmander som inte är vana vid att samtala om Gud och kristen tro,  som till exempel, “Om Gud finns hur skulle du då tänka att han försöker nå oss människor?”

Nyligen hade vi ett föräldramöte där vi ville att föräldrarna skulle få känna på vad deras ungdomar är med om på onsdagarnas konfaträffar. Vi gjorde därför en förkortad version, där en av konfaledarna berättade om dagens tema utifrån bibelberättelsen, temat var vänskap och det handlade om Noomi och Rut. Konfaledaren berättade med inlevelse och föräldrar fick komma fram och med enkel rekvisita improviserat gestalta det som berättades. De gick in med liv och lust och det blev många skratt och jag tror att det är en berättelse de kommer att minnas.

Efter det gick vi ut i smågrupper och samtalde runt fikaborden. Därefter återvände vi till kyrksalen och de fick vara med om en andakt. Kanske var det första gången för många av dem. Vi fick många uppskattande ord om kvällens upplägg vilket kändes mycket givande.