Inlägg i kategorin: ”lärande”

Undervisning om sexualitet

Björn Cedersjö arbetar som direktor i Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle hos Sveriges Kristna Råd.
Han är sedan tidigare teologie doktor och arbetat som lektor i etik vid Örebro Teologiska Högskola.

Under Almedalsveckan medverkade Björn vid ett seminarium med rubriken Den offentliga sexualiteten och det beskrevs på följande vis:

“Vår sexualitet tillhör det allra mest privata men blir samtidigt allt mer offentligt. Ingen kan värja sig för löpsedlarna, reklamkampanjerna, tv-programmen och nätets sajter som basunerar ut att den enskilda människans sexliv är allas angelägenhet. Den som försöker göra motstånd riskerar att bli stämplad som pryd, hämmad och gammeldags. Närmar vi oss en gräns när vällust övergår i obehag? Hur hjälper vi våra barn och ungdomar till en sund och ansvarstagande syn på sexualitet?”

I seminariet nämndes Vägens folk som ett gott exempel på undervisningsmaterial kring sexualitet, och jag ställde därför några frågor till Björn – här kommer hans svar!

Magnus: Vad ser du som utmaningar i undervisning bland unga kring sexualitet?
Björn: Jag tänker att en stor utmaning är att låta sexualiteten uppfattas som en del av samlevnadsundervisningen som så tydligt handlar om relationer människor emellan. Det handlar samtidigt om att fundera kring hur sexualitet hänger samman med självbild och rollförväntningar. Man behöver också prata om olika former av sexuell läggning och variationer.

M: Vad är viktigt att säga kring Gud och sexualitet?
B: Gud har skapat oss människor som sexuella personer och sexualiteten är därmed en naturlig del av att vara människa. Det som är mänskligt ska bejakas. Samtidigt vet vi att allt mänskligt också kan missbrukas.

M: Vad ser du som styrkor i Vägens folk materialets tema om sexualitet?
B: Avnittet kommer tidigt i boken och det är bra eftersom det är en viktig fundering för de allra flesta (inte bara i den åldern). Texten lyfter fram ett bibelsammanhang som bejakar sexuell glädje. Den öppnar en dörr för fortsatta samtal.

Tack Björn för dina uppmuntrande ord kring det viktiga temat sexualitet. Vi får en del frågor kring varför temat kommer så tidigt, och vi delar Björns hållning. Det är en central del av att vara människa. De första kapitlen i boken tar utgångspunkt ifrån det som är gemensamt för alla människor.

Har ni frågor vidare kring hur man kan undervisa om sexualitet på ett bra sätt genom Vägens folk? Hör av er till oss!

Thomas H Groome kommer till Sverige!

Groome

Vi är väldigt glada över att den religionspedagog som påverkat arbetet med Vägens folk mest kommer till Sverige!
Thomas Groome har en pedagogisk vision för kyrkans teologiska arbete. Det vi särskilt uppskattar och tagit fasta på är Groomes kärlek till Kristus och på samma gång stora respekt för deltagarens egna lärprocess.

Kom och lyssna till Groomes mycket intressanta perspektiv kring teologi och lärande i församling.

Tema: Att undervisa och vägleda unga till ett kristet liv.
Thomas Groome föreläser på förmiddagen. Efter lunch talar  Skander Kurtin och Magnus Sternegård om sin bok “Vägens folk – en resa genom kristen tro” som ett exempel på en svensk tillämpning av Groomes pedagogik bland unga.

Dag: Onsdag 14 maj kl 9.00–15.00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Kontaktpersoner: Magnus Sternegård och Solveig Westerbom

Avgift: 400 kr inkl lunch och fika

Anmälan: Anmäl dig här

Läs mer om Groomes besök: http://www.bilda.nu/sv/Snabbval/BKF/Aktuellt/Thomas-H-Groome-besoker-Sverige-i-var/

http://bilda.nu/groome2014

Välkomna!

Ps. Föredraget kommer att websändas via bambuser.com så för dig som inte kan närvara på plats så kan samlingen följas live på webben eller ses i efterhand. Ds.

Som uppladdning – här är några intressanta föredrag och samtal med Thomas Groome:

Minst 50 kyrkor ger Vägens folk-kurs i höst!

Under senaste månaden har jag ägnat en del tid åt att ta kontakt med församlingar som köpt Vägens folk-materialet och planerar för attstarta sitt arbete. Vi vill lyssna in på vilket sätt de vill använda boken, i vilket sammanhang, hur stora grupper och om vi kan vara till stöd på något sätt. Det har slagit väl ut och lett till många goda samtal, mail och möten.

Följande församlingar har vi haft kontakt med som startar Vägens folk-kurser i höst:

Skövde Missionskyrka
Sävedalens Missionsförsamling
Ulricehamn Missionskyrka
Skara Missionskyrka
Hjo Missionskyrka
Sjöviks kristendomsskola
Öckerö Missionsförsamling
Öckerö Pingstförsamling
Betlehemskyrkan Göteborg
Värnamo Missionskyrka

Saronkyrkan Göteborg
Missionskyrkan Olsfors
Marieborgskyrkan Västervik
Fiskebäckskyrkan Göteborg
Kristinakyrkan Lindesberg
Missionskyrkan Linköping
Skårekyrkan Karlstad
Tumba och Hallunda Mfs
Gråbo Missionsförsamling
Pingstkyrkan i Södertälje

Pingstkyrkan i Karlstad / Skattkärr Pingstförsamling
Åsljunga sommarläger – EFS konfa
Fjällkonfa, Övre Norrlands Distrikt för Missionskyrkan
Jakobsbergskyrkan Stockholm
Vallda kyrka (Sv kyrkan)
Bergaortens missionsförsamling
Allianskyrkan Jönköping
Korskyrkan Jönköping
Kungälvs Missionskyrka
Pingstkyrkan i Trollhättan

Lidköpings Missionskyrka
Sommarkonfirmation Klintagården
Elimkyrkan Götene
Johanneskyrkan i Linköping
Saron Gnosjö & Gnosjö Missionskyrka
Ryttargårdskyrkan Linköping
Eritrianska Församlingen Göteborg
Pingstkyrkan Bottnaryd
Allianskyrkan Bottnaryd
Missionskyrkan i Årjäng

Skärstad Allianskyrka
Alingsås Pingsförsamling
Timmersdala frikyrkoförsamling
Hjortensbergskyrkan Nyköping
Årjängs Missionskyrka
Hönö Missionsförsamling
Hönö Pingstförsamling
Västra Tunhems kyrkliga samfällighet
Norrtälje Pingstförsamling
Svenska kyrkan Bollnäs-Ovanåker 

Nya efter den 4 september: (uppdaterad 11 oktober)

Elimförsamlingen Örnsköldsvik
Trollhättans missionsförsamling
Borbygdens Missionsförsamling
Daga församling
Arbrå-Undersviks församling
Delsbo församling
Arken Bibelcenter
Ekbackskyrkan Vingåker
Pingstkyrkan Borås
Edsbyn, ekumenisk konfa (Pingst, Mission, m fl)
Virestads församling
Ekenässjöns Missionskyrka
Gemensam konfirmation: Pingstkyrkan i Taberg, Taberg Missionsförsamling, Månsarps missionshus och Slättenkyrkan i Norrahammar
Missionskyrkan i Tierp 

Utöver dessa så är det många som uttryckt en vilja att arbeta med materialet, men inte haft underlag för en grupp denna termin eller läsår. Om du planerar att starta en Vägens folk-grupp i höst och inte finns med på denna lista – hör av dig! Vi vill gärna komma i kontakt för att ge en bra start in i den nya terminen.

Vi är väldigt tacksamma för det goda gensvar som många ger uttryck för omkring vårt material. Vår längtan är att se unga människor få en kärlek till sig själva, till Gud, till andra och till världen. Det får ske i små och stora grupper och gemenskaper i våra församlingar runt om i Sverige. På resan genom kristen tro bland unga så får Vägens folk vara många till stöd och inspiration. Det är vi så glada över.