Inlägg i kategorin: ”ledarboken”

Vägens folk-samling i Göteborg

Vi har nu kommit en bra bit in i vår turné kring materialet. Det är en förmån att få resa runt i Sverige och möta pastorer och frivilliga ledare. Det är tydligt hur man vill göra sitt bästa för att unga ska få riktigt god undervisning om kristen tro.
Igår kväll hade turen kommit till Göteborg.Till samlingen kom representanter från två församlingar: Fiskebäcks alliansförsamling och Kungälvs Missionskyrka. Fiskebäck alliansförsamling har under tre år arbetat med materialet. De var en av de församlingar som vi först knöt till oss som provgrupper, för att hjälpa oss att utvärdera och utveckla materialet. Kungälvs Missionskyrka har planerat att starta sitt arbete i höst, och kom därför väl förberedda.

Under kvällen gick vi som vanligt igenom hur materialet kom till, våra grundläggande värderingar, strukturen och hur man genomför en samling. Men vi hann även samtala ordentligt kring Missionsresan. I Fiskebäck har man under flera år rest till Rumänien och arbetar i projekt som stöttar gatubarn och andra fattiga. Man har valt att kalla det för praktisk konfirmation.
Kungälvs Missionskyrka har en second-hand affär i samarbete med Pingstkyrkan och Svenska Kyrkan. Behållningen från det arbetet går till hjälpinsatser i världen. Ett av de länderna är Estland. De planerar en resa dit för att vara med i “Vännens hand” som har ett arbete i Tallin bland missbrukare och fattiga. Missionsresan är en viktig del av Vägens folk, och det är glädjande att båda dessa församlingar valt att satsa på det!

Vi hann även med att tala om hur man bjuder in till konfirmationen, vikten av tydlighet kring inbjudan, föräldraträffar, bönefaddrar, konfirmationsgudstjänsten … mycket hann sägas då vi var en relativt liten grupp!
Det blev en väldigt värdefull kväll. Tack alla ni som kom!