Inlägg i kategorin: ”ledarskap”

Församlingspedagogik för Diakonstudenter

Denna vår har jag fått förmånen att hålla kursen i församlingspedagogik för Diakonstuderande på Bromma folkhögskola. Under tre dagar så går vi igenom religionspedagogen Thomas Groomes pedagogiska vision.

Studenterna har genom grupparbeten bl a fått pröva Groomes idéer i olika tänkta målgrupper: bland barn och unga, flyktingarbeten, föräldramöten och möten med andra kulturer.

Idag har jag gett exempel på hur jag inspirerats av Groome genom Equmenias Växa i tro-plan, Vägens folk och Action.

Föredraget om Vägens folk var ungefär detsamma som Skander och jag höll i höstas tillsammans med Thomas Groome.
Se föredraget här:
Nytt material: “Action – tillsammans förändrar vi världen”

Under två års tid så har jag tillsammans med Linnea Gullholmer arbetat på ett nytt material för tonårsåldern. Det tar utgångspunkt ifrån Jesu liv och undervisning, och lyfter fram perspektiv kring hur deltagare och ledare tillsammans kan ta steg för en bättre värld, inspirerad av Jesus som förebild och i kraft av Anden. Detta kan ses som en fristående fortsättning till Vägens folk, eller ett material man går igenom innan Vägens folk.

Materialet har sju samlingar i Deltagarboken, den finns att beställa här


I Ledarhandledningen, som i skrivande stund inte är tryckt ännu på förlaget, beskrivs 13 samlingar.
Det är då sju teoretiska och fem praktiska samlingar, samt en avslutande gudstjänst.

Ledarhandledningen som nedladdningsbar PDF och ett videoseminarium finns att ta del av här

Hör av er om ni har frågor!

Här är bilder från Releasefesten av Actionmaterialet:
Kristendomsskolan Sjövik

Idag har jag besökt ett ledarteam som ansvarar för undervisningen under sommarens Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola, Dalarna.  De samlar ca 120 tonåringar från hela landet, fördelade på fyra årskurser. Det speciella med deras upplägg är att undervisningen sker under fyra år enligt följande upplägg:

Åk I – Grunderna i den kristna tron.
Åk II – Fördjupning i kristen tro, med fokus på Nya Testamentet.
(Åk II börjar den som gått ut åk 8 eller är äldre samt redan gått en kristendomsskola/konfirmationsundervisning)Åk III – Ytterligare fördjupning i kristen tro, med fokus på Gamla Testamentet.
Åk IV – Lärjungaskap, drama och musik.

Under de senaste åren så har de använt Vägens folk i undervisningen.

Åk II:  ”TRONS RESA” i materialet, alltså kap 10-19.
Åk III: “MIN RESA” i materialet, alltså kap 1-9

Jag var där för att gå igenom grundtänket kring Vägens folk och den pedagogiska idé som går genom lektionerna och över våra 28 teman.

Läs mer om Sjöviks Kristendomsskola här och här kan du ta del av sommarens folder.

Några bilder från tidigare somrar på Sjövik:

Konfirmationsledardag i Fiskebäck

Fiskebäcks missionsförsamling har en lång tradition av konfirmationsarbete. De har sedan ett antal år tillbaka arbetat med olika former av upplägg och material för deras konfirmation. Inför hösten har församlingens ungdomspastor Johanna Buller valt att arbeta med vårt material Vägens folk.

Jag fick inbjudan att ha en heldag kring Vägens folk med alla konfirmandledare, och genomförde den under dagen i Fiskebäck.

Dagen indelades i tre huvuddelar:

1) Vår kallelse till Kristus
2) Vad är Vägens folk?
3) En samling med Vägens folk

På förmiddagen talade vi om vår kallelse till Kristus. Jag delade med mig om min egen livsresa och hur livets utmaningar fått forma mig till att mer och mer förstå vikten av att låta Kristus vara mitt riktmärke i livet. Därefter tog vi 30 min tyst bön med möjlighet att lägga fram vår egen kallelse att leva i kärlek till Kristus och året som ligger framför i församlingens konfirmationsarbete.

Efter lunch berättade jag om bakgrunden till hur materialet växte fram och hur det pedagogiska och teologiska upplägget är utformat. Vi avslutade dagen med att tillsammans med ledarna ha en regelrätt Vägens folk-lektion. Nedan kan ni se smågruppsövning (den som först träffar den andra med vattenpistolen vinner), hämtad från lektion 7.
Vi hade en fantastisk dag tillsammans och det var med glädje jag lämnade Fiskebäcks missionsförsamling. Det kändes verkligen som att ledarteamet har en kärlek till konfirmanderna, sin församling och Fiskebäck! / Skander

Se bild på instagram från samlingen.