Inlägg i kategorin: ”pedagogik”

Reviderad version av Vägens folk

Idag har Skander Kurtin och jag mötts i Stockholm för att tala oss samman kring uppdateringen av Vägens folk materialet. Vi har i en tidigare bloggpost berättat om vilken typ av uppdatering vi planerar, och nu har vi bestämt en tidsplan för detta. Inför hösten 2015 kommer en reviderad version som kommer att förenkla tillämpningen av undervisningen i gruppen. Vi tror att detta kommer att göra stor skillnad för undervisningens mål: Att få deltagaren att reflektera, bearbeta och ta beslut i relation till undervisningens tema.

Har du frågor eller önskemål inför kommande uppdatering?
Kontakta oss gärna!

Vi fick precis veta av vårt förlag att den fjärde upplagan är helt slutsåld efter en slukande åtgång under Bokmässan i Göteborg. Vi är glada över att materialet är uppskattat och idag används av en stor bredd av Sveriges samfund och kyrkor. Förlaget låter meddela att de per omgående kommer att trycka en ny laddning böcker. Har ni frågor kring detta, kontakta Marcus Förlag.

Kristendomsskolan Sjövik

Idag har jag besökt ett ledarteam som ansvarar för undervisningen under sommarens Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola, Dalarna.  De samlar ca 120 tonåringar från hela landet, fördelade på fyra årskurser. Det speciella med deras upplägg är att undervisningen sker under fyra år enligt följande upplägg:

Åk I – Grunderna i den kristna tron.
Åk II – Fördjupning i kristen tro, med fokus på Nya Testamentet.
(Åk II börjar den som gått ut åk 8 eller är äldre samt redan gått en kristendomsskola/konfirmationsundervisning)Åk III – Ytterligare fördjupning i kristen tro, med fokus på Gamla Testamentet.
Åk IV – Lärjungaskap, drama och musik.

Under de senaste åren så har de använt Vägens folk i undervisningen.

Åk II:  ”TRONS RESA” i materialet, alltså kap 10-19.
Åk III: “MIN RESA” i materialet, alltså kap 1-9

Jag var där för att gå igenom grundtänket kring Vägens folk och den pedagogiska idé som går genom lektionerna och över våra 28 teman.

Läs mer om Sjöviks Kristendomsskola här och här kan du ta del av sommarens folder.

Några bilder från tidigare somrar på Sjövik:

Thomas Groome och Vägens folk

Idag har Skander och jag mött vår förebild i Religionspedagogik dr. Thomas Groome och delat seminariedag under rubriken “Att undervisa och vägleda unga till ett kristet liv”. Groome talade utifrån sin pedagogiska och teologiska vision för lärande, och vi delade hur vi i praktiken inspirerats av Groome vid arbetet med Vägens folk materialet. Groome är en fantastisk föreläsare och pedagog som lever som han lär.

Se seminariedagen i sin helhet på bambuser.com/channel/bryntemedia 
eller på denna Youtube-kanal för RPI-nätverket.

Groome avslutade dagen med att säga:
“I want to congratulate Magnus and Skander for it´s wonderful work! It´s so flattering that they have drawn upon my work and being formed by it. So it´s a great blessing on my life when I come this far from home and find somebody who has read my work and put it to work in a creative and effective way. So congratulations and blessings, I hope it will be a great success!”

Uppdatering av Vägens folk

Idag har Skander Kurtin och jag haft en heldag i Göteborg.
Vi har planerat för den uppdatering av Vägens folk deltagarbok som vi under en längre tid sett att vi vill göra.
Det handlar om att vi vill utveckla det som händer efter undervisningen, de delar som vi kallar Vägens frågor och Vägens utmaningar. Vi har i samtal med ledare och genom egna erfarenheter sett hur dessa delar behöver förankras tydligare i ungas liv och implementeras genom att omformas till övningar.

1) Vi ser över varje inledande övning så att de tydligare följer vår pedagogiska idé.
2) Vi går igenom berättelsen och utvecklar den vid behov.
3) Vi gör en tydligare återkoppling till berättelsen.
4) Efter detta kommer ett antal mindre övningar som hamnar under de tidigare rubrikerna Älska dig själv, Älska Gud, Älska människor.

Målet är att deltagaren på ett mer kreativt och dynamiskt sätt än tidigare ska kliva in i berättelsen och genom övningar koppla an till den i sitt eget liv.

Vi håller er uppdaterade via bloggen hur arbetet fortsätter!