Inlägg i kategorin: ”smågrupp”

Församlingspedagogik för Diakonstudenter

Denna vår har jag fått förmånen att hålla kursen i församlingspedagogik för Diakonstuderande på Bromma folkhögskola. Under tre dagar så går vi igenom religionspedagogen Thomas Groomes pedagogiska vision.

Studenterna har genom grupparbeten bl a fått pröva Groomes idéer i olika tänkta målgrupper: bland barn och unga, flyktingarbeten, föräldramöten och möten med andra kulturer.

Idag har jag gett exempel på hur jag inspirerats av Groome genom Equmenias Växa i tro-plan, Vägens folk och Action.

Föredraget om Vägens folk var ungefär detsamma som Skander och jag höll i höstas tillsammans med Thomas Groome.
Se föredraget här:
Bibelskola för nya och gamla svenskar

Under en konferens i januari mötte jag Adam Harknäs som är pastor i Ekbackskyrkan i Vingåker. De har sedan tidigare använt Vägens folk i deras konfirmationsundervisning. Han berättade om hur de med hjälp av Vägens folk också hittat ett sätt att möta längtan i sin församling efter en bibelskola, både bland nya och gamla svenskar i församlingen.

I bibelskolan har jag använt Vägens folk mer fritt men utgått från ramen med bibliska personer och ämnen. Tanken med bibelskolan var att personer som går till vår kyrka och som fått uppehållstillstånd eller är asylsökande och som nyss blivit kristna skulle få en genomgång i kristen tro. Jag tänkte att det var en bra modell att göra en vandring genom Bibeln och samtidigt landa i olika ämnen.

I gruppen talade vi tre språk, svenska, engelska och persiska så det var en utmaning att förstå varandra och för mig att göra mig förstådd. Jag växlade mellan engelska och svenska och fick hjälp med persiskan av andra. Bonusen var att de som inte hade svenska som modersmål fick lära sig många nya svenska ord. Vi träffades varannan torsdag kväll kl.19-21 med bibelskolan under ett år. De andra torsdagskvällarna träffades vi också och samtalade och bad om det som var aktuellt. För varje bibelskolekväll gjorde jag en Keynotepresentation.

Här finns några av församlingens presentationer att ladda ned:


Bibelskola Vägens folk (PDF)


Undervisning om dopet (PDF)

 

Uppdatering av Vägens folk

Idag har Skander Kurtin och jag haft en heldag i Göteborg.
Vi har planerat för den uppdatering av Vägens folk deltagarbok som vi under en längre tid sett att vi vill göra.
Det handlar om att vi vill utveckla det som händer efter undervisningen, de delar som vi kallar Vägens frågor och Vägens utmaningar. Vi har i samtal med ledare och genom egna erfarenheter sett hur dessa delar behöver förankras tydligare i ungas liv och implementeras genom att omformas till övningar.

1) Vi ser över varje inledande övning så att de tydligare följer vår pedagogiska idé.
2) Vi går igenom berättelsen och utvecklar den vid behov.
3) Vi gör en tydligare återkoppling till berättelsen.
4) Efter detta kommer ett antal mindre övningar som hamnar under de tidigare rubrikerna Älska dig själv, Älska Gud, Älska människor.

Målet är att deltagaren på ett mer kreativt och dynamiskt sätt än tidigare ska kliva in i berättelsen och genom övningar koppla an till den i sitt eget liv.

Vi håller er uppdaterade via bloggen hur arbetet fortsätter!

Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda.

På tåget hem från en samling med rubriken  ”Att vara på väg – ett sätt att leva, ett sätt att leda; om konfaarbete. Bland deltagarna fanns ungdomsledare och pastorer från Frykerud, Skåre och Kristinehamn. Skåre Missionskyrka har ca 45 deltagare i höstens konfirmation, och har precis påbörjat sitt arbete med Vägens folk-materialet.

Jag talade om hur visionen om ett Vägens folk börjar med oss ledare. Det är ett sätt att leva. I närhet av Kristus. I ett liv nära honom. Hur det kan ta sig uttryck i gemenskap med oss själva, med Gud och med andra. Det är det liv Kristus bjuder oss alla till. När det lever i oss så kan vi bjuda fler till det livet. Där börjar Vägens folk.

Sedan gick jag igenom materialet och när vi kom till smågruppen så kom någon upp med ett bra förslag! Att när man går rundan i början av samlingen och pratar om veckan, låta varje deltagare få svara på veckans ”Bott och topp” – alltså det bästa och sämsta från veckan. En bra rutin för rundan i gruppen!

Mot slutet av förmiddagen hann vi igenom åtta kännetecken för en smågruppsledare hos Vägens folk, och talade kring hur man behöver involvera sitt team kring dessa frågor. Det blev två korta timmar, men gruppen fortsatte samtalet på eftermiddagen för att tala om fortsatt nätverkande kring dessa viktiga frågor. Jag fick många goda samtal, och man blir så inspirerad av att möta människor som tar en dag till att fördjupa perspektiven kring ett lärjungaskapande bland unga människor idag.

Jag berättade om vår inspiratör inom pedagogik Thomas H Groome, och vill avsluta med ett citat av honom, som säger något om vidden och bredden av uppdraget att dela evangeliet till allt och alla: “Gud vill det bästa av allt för alla, i alla tider, och en omsorg om sin skapelse. Han vill att alla människor ska leva i glädje, av tro, hopp och kärlek, med fred och rättvisa, med nåd och omsorg om andra och med ett liv i helhet för att uppfylla våra hjärtans djupaste behov. Guds vilja kan summeras i att ge livet i dess fullhet till alla.”