Konfirmation i Fiskebäcks Missionskyrka

Under förra veckan så kom det ut ett nytt församlingsblad från Fiskebäcks Missionskyrka. De är en av de församlingar som använt Vägens folk som konfirmationsmaterial under ett antal år. Här kan ni läsa den del som handlar om konfirmationen och där både deltagare, ledare och ungdomspastor Johanna Buller delar tankar och erfarenheter av sitt konfirmandarbete.