Ledarsamling

Det är många som startar Vägens folk-kurser i höst, och vi tror att en förutsättning för att ett lokalt arbete med Vägens folk ska fungera, så behöver man vara ett väl fungerande ledarteam. Här ger vi ett konkret förslag på hur en ledarsamling kan se ut. Föreslagsvis innan terminen/lägret dragit igång, men annars är det idé att stanna upp och samla teamet under pågående kurs. I juli månad hade Skander och jag en samling med rubriken “Hur ska vi möta konfirmationsåldern på ett nytt sätt?”. Den är en utmärkt grund för er ledarsamling. Även om ni inte påbörjat ett arbete kring Vägens folk, så är detta en bra grund för samtal kring lärjungaskap bland unga i er församling.

Samlingen kan sammanfattas i fyra delar:

1) Mot vilken bakgrund växte Vägens folk fram? Vad var våra utmaningar i mötet med unga? Hur svarar vi mot ungas längtan?
2) Vårt svar på församlingens utmaning som blev grunden till visionen runt Vägens folk.
3) Filmen från Värnamo, ett lokalt exempel på hur materialet används. Sedan en genomgång av en samling kring Vägens folk.
4) Tid för frågor och samtal.

Se filmen tillsammans och gör sedan samtalsfrågorna som finns nedan.

 

Förslag till samtalsfrågor:

1) Mot vilken bakgrund växte Vägens folk fram? Vad var våra utmaningar i mötet med unga? Hur svarar vi mot ungas längtan? Tid i filmen: 0.00-07.50

a. Vilka var Saronkyrkans främsta utmaningar?
b. Är Saronkyrkans utmaningar vanliga i församlingar runt om i Sverige?
c. Vilka är era främsta utmaningar i mötet med era ungdomar?
d. På vilka sätt drömmer ni om att möta era ungas längtan?

2) Vårt svar på församlingens utmaning som blev grunden till visionen runt Vägens folk. Tid i filmen: 07.50-21.10

a. På vilket sätt svarar Vägens folk upp mot Saronkyrkans utmaningar?
b. Vad är styrkan och svagheten med visionen kring Vägens folk?
c. Vad skulle det innebära för er om ni skulle ta steg mot en liknande vision som Vägens folk? / Om ni redan har startat ett arbete – hur ser ert lokala arbete utifrån Vägens folk?

3) Filmen från Värnamo, ett lokalt exempel på hur materialet används. Sedan en genomgång av en samling kring Vägens folk. Tid i filmen: 21.10-43:30

a. På vilket sätt jobbar Värnamo med sina konfirmander?
b. Vad är styrkorna och svagheterna med exemplet från Värnamo?
c. Kan exemplet från Värnamo vara en inspiration för er?

4) Tid för frågor och samtal. Tid i filmen: 43:30-51:54

a. Vilken av frågorna som ställs berör dig?
b. Har du någon fråga? Skicka gärna ett mail till oss med era frågor!

 

För dig som vill fördjupa dig i vår syn på ledarskap – läs Ledarhandledningen (s.15-16) och samtala kring våra fyra definitioner av dem:

En ledare av Vägens folk …

… vandrar tillsammans med deltagaren
… inspirerar deltagaren till ett eget lärande
… leder i riktning mot ett utgivande liv
… ber för arbetet och för var och en av deltagarna

a. Vad innebär detta för ert arbete bland unga?
b. På vilka sätt kan vi gestalta detta ledarskap i mötet med deltagarna?