Nytryck av deltagarboken inom kort!

Vi är glada över det stora genomslag som Vägens folk fått runt om i landet. Boken gavs ut i mitten av augusti, och den första upplagan beräknas snart vara slut.

Idag har Skander och jag träffat Marcus Hällzon, publisher på Marcus Förlag. Ett mycket kreativt och givande möte, där vi gått igenom all feedback vi fått på önskade justeringar och förtydliganden inför ett nytryck av deltagarboken.

Exempel på uppdateringar: 

- Nya kommentarer till berättelserna för att förenkla och förtydliga kopplingen till tema och den stora berättelsen. 

- Alla övningar har gåtts igenom. Vissa har bytts ut mot enklare och mer gemenskapsinriktade övningar. Vi har även lagt till ett antal nya “Testa tillsammans” vilket visat sig vara något som många uppskattat och använder. 

- Övningar med foton har utvecklats, så att övningarna blir öppnare och skapar ett bättre samtal i smågruppen. 

- En bibelöversikt kommer läggas till slutet av boken med de olika typerna av bibelböcker, kronologi, etc. Detta har flera användare önskat. 

- Språkliga korrigeringar och stavfel har korrigerats. 

Den nya versionen av Vägens folk – deltagarboken beräknas finnas ute till försäljning i mitten av juni. Ni som planerar att köpa in böcker inför hösten rekommenderar vi att vänta på detta nytryck!

Här kommer lite bilder från vår dag tillsammans på Chalmers Konferens i Göteborg: