Recensioner

Här samlar vi recensioner och utmärkelser kring Vägens folk.

Om du har skrivit eller vill skriva en recension – skicka oss ett mail! http://vagensfolk.se/forfattarna.

 

Emma Kihl
Ungdomsledare
Kungälv Missionskyrka

Efter många år med stora konfirmationsgrupper stod vi, hösten 2011, inför ett ovanligt läsår. De få konfirmander som vi hade fått, valde att läsa i andra kyrkor. När ”chocken” lagt sig tog vi i i stället tag ”problemet” såg vi vår möjlighet och började leta efter ett nytt, fräschare, konfirmationsupplägg. Valet föll på ”Vägens folk”. Vi läste, pratade och tog kontakter med olika människor och nu, drygt ett år senare står vi med en grupp på 20 konfirmander som är halvvägs in i sin konfirmationsläsning.

Vi har valt att läsa två teman, en lördagsförmiddag var tredje vecka. Smågrupp, tilltal, smågrupp, fika/lek, smågrupp, tilltal, smågrupp och en avslutande andakt fyller våra tre och en halv timma när vi träffas.

Konceptet med smågrupper och att man dessutom får läsa bibeln kronologiskt känns modernt och det är lätt att få med konfirmanderna i samtalen. Ibland kan jag uppleva att man får vara lite kreativ vad gäller ”Vägens frågor” om man har en grupp som inte pratar så mycket. Jag har testat lite olika sätt, dels att två eller tre i små grupper, låta dem samtala om några av frågorna och nu senast, i temat DOP, fick de göra en rebus som jag hade knåpat ihop utifrån ”Vägens frågor”.

På höstlovet var vi iväg på ett femdagar-läger. Många nervösa konfirmander kom dit men alla var glada när vi lämnade lägret! En fantastisk möjlighet att få lära känna varandra och ha roligt tillsammans! Möjligtvis är det svårt att läsa för många ”teman” på en dag då man måste vara ganska kreativ på Tilltalet för att det inte skall kännas som en lång uppradning av bibelberättelser.

I maj ser vi fram emot en resa till Estland. Genom Pingstkyrkans Second Hand i Kungälv ha vi fått kontakt med ”Vännens hand” i Tallinn. En organisation som arbetar med aktivitetshus, soppkök, med mera.. Vi är så glada att våra konfirmander skall få vara med på ”vägen” i några dagar i ett annat land och nya sammanhang.

Det känns bra att vi fick tänka nytt och att vi fick tag på ”Vägens folk”!

Felicia Ludwigsson
Deltagare i konfa 2012/13
Hönö Missionskyrka

Jag gillar verkligen Vägens folk-boken.
På samlingarna så brukar vi först göra uppgifterna som kan vara riktigt roliga. Tror att det stärkte mångas självförtroende när man skulle skriva något bra om varje person i deras bok. Sen brukar en av våra ledare prata lite kort om de olika berättelserna. Och efter diskuterar vi frågorna.

Det bästa med boken är alla fantastiska utmaningar! Jag har redan läst alla utmaningar i hela boken, det är så inspirerande på något sätt. Brukar läsa en utmaning varje kväll, de ligger något i det. Något från Jesus och han är min allra största inspirationskälla. Tips och förslag hur man kan bli en bättre kompis, det finns så mycket tips som jag tycker är fantastisk grymma och hjälpsamma! Det kanske är tips på hur man blir mer lik Gud och det är verkligen något som jag strävar efter.

Läs Felicias blogg.

André Bertilsson
Pastor och distriktskonsulent
Svenska Missionskyrkan

Under många år har vi i Övre Norrlands distrikt av Missionskyrkan arbetat med konceptet Fjällkonfa. Detta är ett konfirmandläger med nationell intagning förlagd i Hemavan under Juni månad. Vi är ett gott ledargäng som har kört en blandning av flera olika material. Till årets upplaga av Fjällkonfa ville vi utveckla det hela och skapade också en K2 ledarutbildning. Här fick tidigare konfirmander prova på att bli ännu bättre ledare och växa i sitt ledarskap. Vi använde “Vägens folk” till detta ändamål.

Vi delade upp boken i tre delar där vi första veckan belyste ledarskapet i gamla Testamentet. Här funderade vi kring gudsbilder och vad man själv som ledare tror på. Vi lyfte också fram de ledare som boken belyser och försökte se utmaningar och fördelar hos dem. Under vecka två belyste vi Jesus ledarskap. Den tredje veckan talade vi om de första församlingarnas utmaningar samt vad det är att vara en förebild.  

Genom att att dagligen använda “Vägens folk” märkte vi bokens enkelhet i upplägget men också djup och intressanta vinklar som går att använda i ledarskapets utmaningar. Vi rekommenderar boken till ledarskapskurser.

Läs mer om Fjällkonfa och ledarutbildningen. 

Mikael Nilsson
Ungdomspastor
Allianskyrkan i Jönköping

Vägens folk är ett utmärkt material för ungdomar som på ett enkelt och kreativt sätt vill få en inblick i den kristna tron och de vardagsutmaningar som den ställer oss inför. I Allianskyrkan och Korskyrkan i Jönköping har vi börjat använda materialet för våra konfirmander, men jag tror att Vägens folk också fungerar väl i andra ungdomssammanhang.

Jag tycker att materialet på ett bra sätt håller ihop det stora och det lilla, den stora berättelsen och de vardagsnära utmaningarna. Steg för steg får ungdomarna en viktig historisk och teologisk överblick och samtidigt relevanta frågeställningar och konkreta utmaningar.

Samtidigt som det finns ett tydlig röd tråd finns det en flexibilitet som gett oss frihet att komplettera och anpassa efter vår situation. Jag kan rekommendera Vägens folk som basmaterial till konfirmandgrupper och andra ungdomsgrupper!

Tomas Olsson
Pastor
Kristinakyrkan i Lindesberg

Under läsåret 11/12 använde vi ”Vägens folk” i vår konfirmationsgrupp i Kristinakyrkan, Lindesberg. Bokens uppläggning med två spår: den kronologiska bibelgenomgången och de livsnära frågorna om tro och liv, som på ett gott och pedagogiskt sätt flätades samman, var något som jag uppskattade mycket. Ofta kan tonåringarna en del om Bibeln, men det som saknas är ofta en helhetssyn. Just detta hanterar boken på ett gott sätt. Dessutom och minst lika viktigt är att frågor om livet och tron relateras på ett naturligt sätt till Bibeln. Progression i läromedlet gör att många kan följa med. Boken börjar med frågor som alla redan kan känna sig bekanta med, oavsett om man redan har en personlig kristen tro eller inte. Tillsammans i gruppen och med boken byggs en miljö upp där man steg för steg närmar sig mer och mer de utmanande frågorna om en personlig kristen tro. Det var riktigt gott att se hur vår grupp växte.

Ett gott betyg till boken är att den är välfylld med övningar, frågor och utmaningar. Här kan man välja just det som passar till gruppen. Ett läromedel skall inte styra mig och gruppen, utan ge ett bidrag till undervisningen. För att en undervisning skall fungera krävs det att läraren använder sina kunskaper och erfarenheter och ger lektionen en personlig touche. I detta är läromedel en tillgång. ”Vägens folk” fungerade på ett utomordentligt gott sätt. Den inspirerade undervisningen, men styrde den inte. Vi använde de första arton kapitlen till de första arton träffarna, ett kapitel per träff. Sedan lät vi konfirmanderna vara med att tycka till vilka teman vi skulle behandla. Här blev det nu ett friare förhållningssätt till de återstående kapitlen. Dessutom passade vi på att fördjupa våra samtal och undervisning om bön och den helige Anden.

Till hösten skall vi fortsätta konfirmationen, men med en ny grupp. Vi kommer att behålla läromedlet, eftersom vi var mycket nöjda med boken. Det som jag främst uppskattar med boken är den ger en god bibelkunskap där konfirmandens livsfrågor på ett naturligt sätt flätas ihop med Bibeln. Likaså uppskattar jag flexibiliteten i läromedlet, att den ger inspiration till undervisningen, men inte att den styr undervisningen. Målet är ju alltid att göra Jesus Kristus, känd, trodd och efterföljd. Här bidrog boken mycket till vår undervisning – ett riktigt stort tack till författarna.

Rose-Marie Claesson
Pastor
Saronförsamlingen i Gnosjö

Frikyrkorna har i Gnosjö en gemensam konfagrupp och under det sista året har vi används oss av boken Vägens folk. En bok som jag tycker inspirerar både oss som ledare och konfirmander. Den hjälper till att uppmuntra till daglig bibelläsning. Att få följa med på resan genom boken och bibeln tillsammans med ungdomarna är otroligt spännande. Att få inspirera och utmana ungdomarna till en vardagstro som bär genom hela livet.

Jag ser boken Vägens folk som ett fantastiskt bra material till lärjungaskap inte bara för konfirmanderna utan det kan mycket väl användas i alla åldrar där vi vill aktualisera lärjungaskapet i våra församlingar och ett material som vi kan användas för att inspirera till fördjupad bibelkunskap.

Jag tror att många idag längtar efter att få den kristna tron att vara en del av vårt liv i vardagen och då kan Vägens folk bli en inspirationskälla och hjälp. Med hjälp av utmaningarna som finns i boken kan vi lätt applicera det vidare till dagens samhälle.

Vägens folk är en bok som jag varmt vill rekommendera.

Karin Hultberg
Konsulent
Studieförbundet Bilda Väst

Vi lever i en ständig förändring och med nya utmaningar.
I studieförbundet Bilda ser vi behovet av nya material, som ligger i tiden, och som svarar upp mot människans behov av att ställa frågor. Vägens Folk är ett nytt fräscht konfirmationsmaterial, med ett nytt spännande upplägg, men som ändå inrymmer samma tydliga evangelium.

Niklas Björklund
ungdomspastor
Betlehemskyrkan Gävle

Nu har vi i Betlehemskyrkan snart tagit oss igenom “Vägens folk”.
Det har varit en grymt fantastisk vandring vi ledare och konfirmander gjort och som GPS på vår vandring har vi haft boken. Ett klart och tydligt uppläggning, med ämnen som ibland är på kyrkans planhalva och ibland på konfirmandernas halva… Vilket har gjort att vi ömsesidigt har mötts och snackat om saker som berört både ledare och deltagare.

Vi har haft som intention att så långt som möjligt följa de upplägg som Magnus och Skander tänkt sig, dock har vi haft lite mindre tid avsatt och därför kört samman första gruppsamlingen och fikat, för att därefter fortsätta med samling i storgrupp. Och sen samtalat i mindre grupp.

Nu senast så var temat “Krig”. Och på en av de frågor som vi som en intro till ämnet funderat över (är alla konflikter dåliga) uppstod en minikonflikt. Där debatterades det hett huruvida det ev kan komma något gott ur en konflikt. En stund efter var nog alla överens om att detta med konflikter inte är så enkelt. Men man kan ju alltid lära sig ngt nyttigt ur dem.

Min erfarenhet av “Vägens folk” är att det mesta av lärandet främst ligger i delandet av åsikter och erfarenheter, snarare än i det mer traditionella passet av mer undervisande art. Det senare är dock är en viktig del av helheten i lektionen.

Jag är glad över att hitta ett detaljerat material, det känns komplett och fräscht, med andra ord klockrent för trendkänsliga och vetgiriga konfirmander.

Robert Eriksson
pastor / skribent / musiker
Sävedalens Missionskyrka

Sävedalens och Jonsereds missionsförsamlingar har sedan tjugofem år tillbaka haft ”handbollskonfirmation” tillsammans med klubben Sävehof. I år är vi åttiofem konfirmander och trettio ledare. Det har varit stora grupper under många år. Nu tar vi ett steg in i framtiden genom att börja använda ett helt nytt konfirmationsmaterial : Vägens Folk.Vägens Folk är ett unikt material eftersom det inte delar upp kristen tro i kategorier, utan ger bibelns budskap som en hel berättelse. Givetvis finns ämnen som självbild, familj, vänner, identitet, Gud, Jesus och Anden med – men materialet har en tydlig riktning: En resa genom livet med Guds rike som mål. Helt plötsligt får hela livet plats i mötet med kristen tro.

I Vägens Folk får man ta del av bibelns stora berättelse och inbjuds att upptäcka hur våra liv kan ta plats i ”storyn”. Det är så viktigt att unga människor får upptäcka att kristen tro är en helhet, att Gud är upphovet till allt i universum och att han vill ta del i allt det som är våra liv. I tonåringens värld handlar frågorna ofta om identitet, självbild och sexualitet. Ämnen som behandlas i en respektfull, själavårdande ton. Vägens Folk visar också på möjligheten att bygga en bättre värld genom att aktivt arbeta mot fattigdom, krig och rasism. Och materialet betonar att församlingsgemenskapen är platsen för att växa och att kunna leva ett liv som håller i längden.

I Vägens Folk skildras kristen tro på ett slitstarkt och heltäckande sätt. Därför kommer vi även att använda materialet i våra upptäckargrupper för dem som vill fortsätta fördjupa sig i kristen tro efter konfirmationen. Vägens Folk blir med all säkerhet också till inspiration och växt för våra konfirmationsledare. Vi fick precis 160 exemplar av boken levererade till kyrkan som kommer räcka till två års konfirmandkullar. Något säger mig att Vägens Folk kommer få en betydligt längre livslängd än så.

Läs mer på Roberts blogg.

Svensk Bokkonst
bästa bokdesign 2011
Stockholm

Juryns motivering:
“Hur berättar man om kristen tro för unga människor? Så här! Lekfullt och respektfullt på samma gång.
En lyckad förening av typografi, bild och lånade uttryck som lockar till en spännande resa i konfirmationens spår. Allt annat än en vanlig lärobok!”

Svensk Bokkonst är en ickekommersiell institution vars huvudsyfte är att stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. Som en följd av denna ambition utser en jury årligen 25 böcker som goda exempel på svensk bokproduktion. 2011 utsågs Vägens folk till en av dessa 25 böcker.

De 25 böckerna ur 2011 års tryckproduktion väljs ut av en jury som består av sex grafiskt kunniga och erfarna personer. Böckerna ska tekniskt, estetiskt och hantverksmässigt vara goda representanter för Svensk Bokkonst. Förutom att få diplom så hamnar boken på utställning på Kungliga biblioteket och åker sen på turné till Leipzig och Frankfurt.

Läs mer om Svensk Bokkonst.

Maria Lindeskär
ungdomsdiakon
Immanuelskyrkan i Stockholm

Jag blir så inspirerad av att läsa Vägens folk! Vilken grej.
Min första tanke som slog mig när jag började läsa var, “tänk om boken hade funnits när jag var 14 år!”.
Så mycket mer jag skulle förstått redan då som har kostat många år av “dikeskörningar” när det gäller vad det innebär att vandra med Jesus!

Boken är en underbar fusion av konkreta utmaningar i hur jag kan älska mig själv, andra, Gud och hans skapelse och den berättar på ett pedagogiskt och kreativt sätt om Bibeln, den stora berättelsen och vad den har med mig och mitt liv att göra idag!

Jag skulle faktiskt vilja ösa superlativen över denna energigivande bok!
Tack Skander Kurtin och Magnus Sternegård för all tid och kärlek ni har lagt ner på att skapa denna bok till oss konfirmandledares stora glädje.

Josefine Arenius
Talare / Skribent / Projektledare
Stockholm

Jag har inte läst klart än, bara börjat bläddra och fundera. Men oh, vilken mersmak Vägens folk ger!
Mitt första intryck är hur bra som helst!

Magnus och Skander har en ton som varken klappar på huvudet eller mästrar, de har relevanta bilder, de ramlar inte i fällan att försöka verka tonårstuffa, som så ofta händer i de här sammanhangen. De är relevanta, lågmälda och högljudda på samma gång. Pedagogiska utan att bli daltiga. Och de vågar ta i tuffa frågor på ett klokt vis.

Skitbra, ser fram emot att höra hur det landar i grupper! Och extra mycket cred till Mattias Källs fantastiska illustrationer!

Läs mer på josefinearenius.se

Sofia Camnerin
Teolog
Gemensam Framtid

En mycket bra konfirmandbok som jag varmt rekommenderar. Boken har ett brett perspektiv och tar upp samtidsaktuella frågor och perspektiv. Här finns frågor om jordens överlevnad, hållbarhet och relation till andra religioner.

Här bjuds konfirmanden/läsaren in på en resa och får konkreta redskap att utmanas i sitt vardagsliv. Grundperspektiven genomsyras av Guds kärlek och omsorg om allt levande och människans storhet och sårbarhet.

David Larsson
ungdomspastor
Värnamo Missionskyrka

Efter att ha lyssnat till Magnus Sternegård på ett seminarium under Hönökonferensen bestämde vi i Värnamo Missionsförsamling att vi vill använda boken “Vägens folk” till vår konfirmationsläsning.

Boken känns väldigt fräsch och tilltalande! Vi gillar att boken så tydligt utgår ifrån Bibelns egna berättelser – och utifrån dem tar oss med in i olika teman. Dessutom känns det som om materialet lämpar sig bra till stora konfagrupper – där det krävs att man tar god tid i mindre smågrupper! Jag har inte hunnit sätta mig in så mycket i boken än, men det känns otroligt spännande att dra igång med en ny konfatermin om några veckor!

Maria Karlsson
Bibellärare
Örebro Teologiska Högskola

Vägens folk är inspirerande och utmanande. Ett konfirmationsmaterial som tar bibelns berättelser och tonåringars frågeställningar på allvar. Upplägget är oerhört pedagogiskt och innehållet berikas av de snygga illustrationerna som ger en ytterligare dimension till texten.

Det är en konst att förena vår tids frågeställningar, bibelns berättelser och kyrkans historia på ett bra sätt. Jag tycker att Vägens folk lyckas. 

Jenny Fredén
Evangelist
Hönö

Jag har nu läst delar av “Vägens folk” och skummat igenom det jag ännu inte läst.
Vad glad jag blir över denna bok! Den är biblisk, bra uppbyggd och har en tydlig röd tråd. Jag tycker om att den är lätt att läsa och förstå samtidigt som den utmanar till att ta det man läser vidare till sin vardag.

En bok som denna är viktig i en tid som vår. Härligt att unga i denna bok uppmuntras till att leva hängivet, reflekterande och utgivande för andra. Boken är estetiskt tilltalade och presenteras i ett fräscht format, vilket glädjer mig mycket eftersom kristen tro är just fräsch och tilltalande.

Magnus Bramer
ungdomspastor
Saronkyrkan i Göteborg

I Saronkyrkan Göteborg har vi redan kunnat använda oss av Vägens folk. Resan som Vägens folk har lett oss fram på har varit till stor hjälp för vårt konfirmationsarbete.

Vägens folk har hjälpt oss med att göra Jesus inbjudan till efterföljelse konkret kopplat till konfirmandernas liv. Jag uppskattar den genomtänkta teologin och övningarna som uppmuntrar och utmanar ungdomarna till samtal.

Roger Bengtsson
skribent
tidningen IKON

Konfirmationsmaterial av bra kvalité är viktigt. För många är det första, och kanske sista, gången man får lite djupare förklaringar om den kristna tron och det kristna livet och ett genomarbetat undervisningsmaterial kommer såklart väl till pass.

Vägens folk är lämpligt för åldersgruppen och jag tror det fungerar väldigt bra för konfirmander men det kan säkert även användas i bibelstudiegrupper/ungdomsgrupper som vill gå lite mer på djupet kring vad det handlar om att tillhöra vägen. Varje kapitel är fullt av övningar, frågor och utmaningar och här finns mycket frön till diskussioner och vidare funderingar. Väldigt lyckad layout, bra pedagogik och välgrundade teologiska resonemang gör Vägens folk till en bok man gärna rekommenderar.

Läs hela recensionen.