Samling i Skövde

Vägens folk-turnén fortsätter.
Senaste stoppet var ikväll i Skövde, hos missionsförsamlingen Immanuelkyrkan. Ulricehamns missionsförsamling, Hjo Missionskyrka och Götene missionskyrka var också representerade på vår samling. Vi gick som vanligt igenom materialets pedagogik, struktur och teologi. Vi pratade även om gruppdynamik, ledarträning, ledarrekrytering samt de olika rollerna i ledarteamet.

Det var väldigt framträdande att pastorerna och ledarna på träffen brinner för ungdomar och längtan efter att på ett handfast sätt kommunicera kristen tro till de ungdomar man möter. Många goda idéer delades under kvällen kring hur man kan göra leva ut kristen tro på ett praktiskt sätt tillsammans med unga. Många goda exempel av ”änglahyss”, dvs. goda och villkorlöst kärlekfulla handlingar. Det kan vara att plocka skräp på torget tillsammans med ungdomarna i församlingen , sätta klisterlappar på mjölkpaket i butiken med ett budskap – ”du vet väl om att du är värdefull”, eller bjuda på kakor på äldreboenden.

Det fanns också en längtan efter att hitta flera goda exempel på ”änglahyss”, som kan utmana både deltagarna och församlingen att göra gott. Daniel Demming i Immanuelkyrkan planerar att anordna en grillfest tillsammans med konfirmanderna för ensamkommande flyktingbarn i deras närområde. En annan god idé som kom upp under kvällen, var att ha en form av anslagstavla för nya, utmanande och kreativa ”änglahyss”. Det vill vi gärna ge plats för här på vagensfolk.se. Så om du har något gott exempel på ett ”änglahyss” som ni har gjort i er församling kontakta oss gärna så presenterar vi det på vagensfolk.se.

 

  • Daniel Demming

    Tack för den inspirerande samlingen. Gott att höra mer om de drivande idéerna bakom materialet och utmanas av varandra.
    Med önskan om Guds välsignelse,
    Daniel